Política de privacitat

Els clients i usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que la formalització de qualsevol formulari existent al Lloc Web www.calperetmitjans.com o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a CAL PERET MITJANS (en endavant, L’EMPRESA) perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades al fitxer, titularitat de L’EMPRESA, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels clients seran utilitzades per l’enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi L’EMPRESA i per al lliurament de les comandes.
Per la simple visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni estan obligats a facilitar-la.
L’EMPRESA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats.
L’EMPRESA presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per ell, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d’alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d’accedir a www.calperetmitjans.com, a l’apartat “El meu compte“. Per cancel·lar el teu compte escriu un correu des del correu electrònic del teu compte a info@calperetmitjans.com amb l’assumpte “Cancel·lar compte”.

El Client és responsable de la veracitat de les dades i L’EMPRESA no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels clients. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, L’EMPRESA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció de les mateixes.